blog detail banner

TTLab Academy Blogs

Giới thiệu về Composition API trong Vue 3

list-icon

Mục lục

plus-iconminus-icon
Composition API là gì?
Cách sử dụng Composition API
Tái sử dụng logic của component với Composition API
Tổng kết

Vue.js là một trong những frontend framework phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web động. Vue 3 là phiên bản mới nhất của Vue.js, được phát triển với mục tiêu cải tiến hiệu suất và đơn giản hóa việc lập trình. Vue 3 cũng giới thiệu một tính năng mới được gọi là Composition API, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và tái sử dụng code. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về Vue 3 Composition API và cách nó giúp tăng hiệu suất phát triển.

Composition API trong Vue 3.jpg

Composition API là gì?

Composition API là một tính năng mới trong Vue 3, cho phép người dùng sử dụng các hàm để quản lý logic của component. Composition API giúp tách các hàm logic ra khỏi template, giúp cho code trở nên rõ ràng hơn và dễ bảo trì hơn. Với Composition API, người dùng có thể viết các hàm tùy ý để thực hiện logic của component mà không cần phải phụ thuộc vào các lifecycle hooks của Vue.js như mounted hay updated.

Composition API cũng cho phép người dùng tái sử dụng code nhiều hơn, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và giảm thiểu các lỗi được gây ra bởi việc lặp lại code. Composition API cung cấp cho người dùng các hàm như reactive, computedwatchEffect, cho phép người dùng quản lý trạng thái của component một cách dễ dàng và hiệu quả.

Cách sử dụng Composition API

Để sử dụng Composition API trong Vue 3, người dùng cần phải import hàm defineComponent từ Vue và sử dụng nó để định nghĩa component. Sau đó, người dùng có thể sử dụng hàm setup để định nghĩa các hàm logic cho component.

Screenshot 2023-07-07 100637.png

Trong hàm setup, người dùng có thể sử dụng các hàm reactive, computedwatchEffect để quản lý trạng thái của component.

 • Hàm reactive giúp quản lý trạng thái của một biến, giúp cho component có thể theo dõi các thay đổi của biến này. Như trong ví dụ dưới đây, chúng ta sử dụng hàm reactive để khởi tạo biến state, và hàm increment để tăng giá trị của state.count. Chúng ta sử dụng từ khóa return để trả về stateincrement để có thể sử dụng chúng trong template của component.

Screenshot 2023-07-07 100743.png

 • Ngoài reactive, Composition API còn cung cấp các hàm khác như computedwatchEffect. Hàm computed giúp tính toán một giá trị dựa trên các biến reactive và hàm watchEffect giúp theo dõi các thay đổi của biến reactive và thực hiện một hành động nào đó khi có sự thay đổi. Dưới đây là ví dụ sử dụng hàm computed để tính toán giá trị của biến doubledCount dựa trên giá trị của state.count. Chúng ta cũng sử dụng hàm watchEffect để in ra console một thông báo mỗi khi giá trị của state.count thay đổi

Screenshot 2023-07-07 100910.png

Tái sử dụng logic của component với Composition API

Một trong những lợi ích lớn nhất của Composition API là khả năng tái sử dụng code; nhờ vào việc tách logic ra khỏi template, chúng ta có thể viết các hàm và tái sử dụng chúng trong nhiều component khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể tạo ra hàm useCounter để quản lý trạng thái của một counter. Hàm này có thể sử dụng trong nhiều component khác nhau để đơn giản hóa việc phát triển và bảo trì code.

Screenshot 2023-07-07 101029.png

Tổng kết

Vue 3 Composition API là một tính năng mạnh mẽ và hữu ích trong việc phát triển các ứng dụng Vue.js. Composition API giúp tách logic ra khỏi template, giúp cho code trở nên dễ đọc hơn và dễ bảo trì hơn. Nó cũng cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ để quản lý trạng thái và xử lý sự kiện của các component, đồng thời cho phép tái sử dụng code.

Nếu bạn đang làm việc với Vue.js, hãy thử sử dụng Composition API để xem nó có giúp cho quá trình phát triển của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn không. Nếu bạn đang quen thuộc với Options API, bạn có thể cảm thấy hơi khó khăn khi chuyển sang Composition API khi bắt đầu, nhưng sau khi quen với nó, bạn sẽ thấy rằng sử dụng Composition API sẽ thuận tiện và đơn giản hơn nhiều.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng Composition API không phải là một phương pháp mới để phát triển Vue.js, mà chỉ là một cách thức mới để xử lý trạng thái và xử lý sự kiện trong component. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục sử dụng Options API nếu bạn muốn.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Vue 3 Composition API, một tính năng quan trọng của Vue 3. Chúng ta đã thấy rằng Composition API có thể giúp chúng ta tách logic ra khỏi template, quản lý trạng thái và xử lý sự kiện của các component, đồng thời cho phép tái sử dụng code. Nếu bạn đang làm việc với Vue.js, hãy thử sử dụng Composition API để xem nó có giúp cho quá trình phát triển của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn không nhé.

Tokyo Tech Lab Academy

Tags:
Composition API trong Vue 3
facebook icon
Chia sẻ
Tokyo Tech Lab

Thầy tận tâm, trò nâng tầm

Khóa học

  Liên hệ

  • email icon

  • phone icon

  • location icon

  © 2023 Tokyo Tech Lab Academy. All Rights Reserved.