blog detail banner

TTLab Academy Blogs

SQL đối với Tester quan trọng như thế nào?

list-icon

Mục lục

plus-iconminus-icon
SQL là gì ?
Kiến thức về SQL mà Tester cần có
Các câu lệnh SQL thường sử dụng trong kiểm thử
Tại sao nói SQL rất quan trọng đối với Tester?

Yêu cầu chuyên môn về SQL với Tester phụ thuộc vào từng dự án khác nhau. Khi dự án của bạn chỉ cần kiểm tra về giao diện hiển thị thì yêu cầu kiến thức về SQL không cần thiết. Nhưng nếu dự án có logic phức tạp và lưu trữ nhiều dữ liệu thì phần lớn của việc kiểm thử là tập trung vào tính chính xác của dữ liệu thì đòi hỏi người kiểm thử cần phải có các kiến thức về SQL. Khi một Tester có kiến thức tốt về SQL thì chắc chắn đó là một điểm cộng lớn. Vậy SQL là gì? Với Tester SQL quan trọng như thế nào? hãy cùng Tokyo Tech Lab Academy tìm hiểu nhé!

SQL đối với Tester quan trọng như thế nào.png

SQL là gì ?

Theo Wikipedia thì ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, chỉnh sửa, truy vấn và xóa dữ liệu. Nói một cách đơn giản SQL là ngôn ngữ dùng để quản lý dữ liệu. Nó được dùng trong các gần như tất cả các ứng dụng cần lưu dữ liệu của người dùng.

SQL hỗ trợ việc lưu các thông tin phức tạp bằng cách đưa các thông tin này về một dạng cấu trúc thống nhất, rõ ràng và dễ hiểu. Tuy nhiên SQL không dừng lại ở việc hỗ trợ lưu các thông tin phức tạp, còn rất nhiều tính năng khác khiến SQL trở thành ngôn ngữ đáng học cho bất cứ ai làm trong ngành lập trình.

Kiến thức về SQL mà Tester cần có

 • Nhận biết các loại cơ sở dữ liệu khác nhau.

 • Có kiến thức chuyên môn về kết nối với cơ sở dữ liệu cho các khách hàng khác nhau

 • Hiểu mối quan hệ giữa các bảng cơ sở dữ liệu, khóa và chỉ mục

 • Có thể viết câu lệnh truy vấn cơ bản và phức tạp của SQL.

 • Giải thích các truy vấn phức tạp hơn.

 • Có kiến thức về bảng cơ sở dữ liệu, chỉ mục và khóa.

Các câu lệnh SQL thường sử dụng trong kiểm thử

 • Data Manipulation Language (DML): Được sử dụng để truy xuất, lưu trữ, sửa đổi, xóa, chèn và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. ( SELECT, UPDATE và INSERT)

 • Data Definition Language (DDL): Được sử dụng để tạo và sửa đổi cấu trúc của các đối tượng cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. CREATE, ALTER và DROP)

 • Transactional Control Language (TCL): Quản lý các giao dịch khác nhau xảy ra trong cơ sở dữ liệu( COMMIT, ROLLBACK)

 • Inner Join: Lấy các bản ghi khớp từ cả hai bảng.

 • Distinct: Lấy các giá trị khác nhau từ một hoặc nhiều trường.

 • In: Toán tử này được sử dụng để tìm giá trị có trong danh sách hay không.

 • Between: Toán tử này được sử dụng để truy xuất các giá trị trong một phạm vi.

 • Like: Toán tử này được sử dụng thực hiện khớp mẫu bằng cách sử dụng ký tự đại diện; nó được sử dụng trong mệnh đề where.

 • Order By theo mệnh đề: Sắp xếp các bản ghi bảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Thứ tự mặc định là tăng dần.

 • Group By: Sử dụng Group By các câu lệnh với hàm tổng hợp để nhóm tập kết quả với một hoặc nhiều cột.

 • Hàm tổng hợp: Thực hiện phép tính trên một tập hợp các giá trị và trả về một giá trị duy nhất. Ví dụ: Average, Min, Max, Sum, Count,...

Tại sao nói SQL rất quan trọng đối với Tester?

Tương tự như lập trình viên (dev), công việc của Tester (kiểm thử viên) cũng rất cần kỹ năng sử dụng SQL. Vì họ là người tạo ra dữ liệu test chính. Nhiều dự án Tester sẽ truy cập DB và sử dụng dữ liệu trong hầu hết thời gian kiểm thử ứng dụng.

Nếu Tester không có kỹ năng sử dụng, thao tác với SQL thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ phải nhờ Tester khác hoặc dev để giúp học những việc đó.

Đó là chưa kể Tester có kiến thức SQL thì có thể review và chỉ ra một số vấn đề gặp phải trong các câu truy vấn, nhất là các câu truy vấn dài. Lỗi performance, quét dữ liệu nhiều lần gây tốn thời gian không cần thiết.

Backup dữ liệu và tạo mới dữ liệu để test. Khách hàng báo cáo lỗi và gửi bản dump dữ liệu của họ cho mình. Tester không biết restore dữ liệu thì sao mà có thể dựng môi trường test và tái hiện bug?

Trên đây là những thông tin cơ bản và cần thiết của SQL đối với Tester. Hy vọng sau bài viết này bạn có thể hiểu về tầm quan trọng của SQL.

Vậy làm thế nào để tiếp cận và sử dụng được thành thạo SQL. Không còn con đường nào khác ngoài việc trau dồi kiến thức để nâng cao kỹ năng của mình. Chúc các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong công việc!

Bài viết cùng chủ đề:

 

Tokyo Tech Lab Academy

Tags:
TesterSQL đối với Tester
facebook icon
Chia sẻ
Tokyo Tech Lab

Thầy tận tâm, trò nâng tầm

Khóa học

  Liên hệ

  • email icon

  • phone icon

  • location icon

  © 2023 Tokyo Tech Lab Academy. All Rights Reserved.